®

             Geotec spol. s r.o.

                               Veletržní 3, 603 00 Brno        Tel./Fax: 54321 6173              IČO: 25329545        DIČ: CZ 25329545

_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

 

Naše činnost v oboru geotechniky:Odborné informace, konzultace:    

Dr. Ing. Jiří Pícha                                                     Mobil tel.: 603324265     E-mail: J.Picha@geotec.cz
jednatel a majitel společnosti,

autorizovaný inženýr v oboru geotechnika

odborná způsobilost pro obor inženýrská geologie

oprávnění MDaS k provádění průzkumu a diagnostických prací souvisejících s výstavbou, opravami, údržbou a správou pozemních komunikací,